Könyveimben nem hitbéli tanok vagy dogmák vannak megfogalmazva, hanem gondolatok a látható és láthatatlan dimenziókról, valamint arról, hogy lehetne-e földi életünk és a kerezténység más?

Erdődön (Partium) születtem 1952-ben, Szatmárnémetiben nőttem fel és éltem 1984-ig, amikor, a Ceausescu diktatúra elől menekülve, családommal együtt elhagytam Romániát. Svédországban kaptunk letelepedési engedélyt, ahol Lundban végeztem el teológiai tanulmányaimat, valamint a papi képzést. Nyugdíjba menetelemig, rövidebb megszakításokkal, a svéd lutheránus egyház lelkésze voltam több éven át Malmőben, később Karlskronában.

Scroll to Top