DEN OFULLBORDADE KRISTENDOMEN

Tankar om tro och vetande, gudsupplevelser och subatomära partiklar

Under mina aktiva år som präst i Svenska kyrkan fick jag många frågor om de olika gudsbilderna i Gamla och Nya Testamentet, om tron på övernaturliga upplevelser och livet efter döden, om Jesus enligt utombibliska skrifter (de så kallade gnostiska evangelierna) samt om det går att förena tron på Gud med vetenskapen.

Denna bok redogör funderingar kring dessa frågor som vi alla brottas med under olika skede i våra liv.

Utgiven av Recito Förlaget år 2015

Går ej att köpa. Kontakta författaren för information.

VEM HAR FÖRHÄXAT ER?

Om Bibeln och kristendomen på ett annat sätt

“Och han sade till dem: “Så säger Herren, Israel Gud: ‘Var och en må binda sitt svärd vid sin höft. Gå så genom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, och dräp vem ni finner, även om det är broder eller vän eller släkting’. Och Levis barn gjorde som Mose hade sagt. Och på den dagen föll av folket omkring 3’000 män.” (2 Moseboken 32:27-28)

“En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sade Jesus till honom: ‘Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.'” (Matteusevangeliet 26:47-52)

Utgiven i Budapest 2005

Går ej att köpa. Kontakta författaren för information.

Scroll to Top